Hakkımda

Vermiş olduğu dersler

Biyoistatistik

Bioinformatik

Fizyoterapide Araştırma Metodolojisi

İstatistik

Araştırma ve Deneme Metotları

İstatistik ve olasılığa giriş

Eğitim İstatistiği Veri Analizi

Uzmanlık alanı

Tekrar eden ölçümlü deneme desenleri

Bulanık mantık teorisi

Bulanık kümeleme

Bulanık regresyon

Path analizi

Yapısal eşitlik modelleri

Regresyon analizi

ROC curve

Ölçek geliştirme

Kamuoyu yoklamaları

Hakemlik Yaptığı Dergiler

2020

 1. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research
 2. Brain and Behavior
 3. Palliative & Supportive Care
 4. Journal of Applied Statistics
 5. Malaysian Journal of Medical Sciences
 6. Asian Journal of Research in Animal and Veterinary Sciences
 7. European Poultry Science

2019

 1. Current Physical Chemistry
 2. Journal of Pharmaceutical Research International
 3. Journal of Religion and Health
 4. PeerJ The Journal of Life and Environmental Sciences
 5. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
 6. Journal of Applied Statistics
 7. Journal of Pharmaceutical Research International

2018

 1. Journal of Religion and Health
 2. Journal of Applied Statistics
 3. European Poultry Science
 4. International Journal of Engineering Business Management
 5. Annual Research and Review in Biology
 6. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 7. Black Sea Journal of Engineering and Science
 8. Türk Veteriner ve Hayvancılık Dergisi

2017

 1. Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi (2017)
 2. Journal of Religion and Health (2017)
 3. South African Journal of Animal Science (2017)

 Editörlük

American Research Journal of Clinical Case Reports

Clinical and Experimental Medical Sciences

Black Sea Journal of Engineering and Science

Kullandığı istatistik yazılımları

SPSS

AMOS

LISREL

MINITAB

MATLAB

SAS

STATISTICA

G*POWER