Hakkımda

Lisans eğitimimi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (1999), Lisansüstü eğitimimi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde (2007) tamamladım. 2008 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr., 2013 yılında Doçent olarak görev yaptım. 2020 yılından itibaren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim dalında Profesör unvanıyla görev yapmaktayım. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Akademik hayatım süresince birçok idari görev ve komisyon üyelikleri yaptım. Bunlardan bazıları,

İdari Görevler :

Ahi Evran Üniv. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Başkanlığı, 2014-Devam ediyor

Ahi Evran Üniv. Tıp Fakültesi Akreditasyon Koordinatörü, 2019- 2022

Ahi Evran Üniversitesi Genel Koordinatörü 2011-2015

Ahi Evran Üniv. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 2014-2015

Ahi Evran Üniv. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2011–2015

Ahi Evran Üniv. Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2011–2015

KOSGEB Kırşehir KOBİ Proje Destek Kurul Üyesi, 2011- 2015

Anadolu Üniversitesi AÖF Akademik Danışmanlık Koordinatörü, 2011-2014

Ahi Evran Üniv. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Erasmus Sorumlusu, 2012-2015

Komisyon Üyelikleri

Teknofest 2023 Proje Değerlendirme Üyesi

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Yetkinlik ve Yeterlilik Komisyon Üyesi 2020

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyon Üyesi 2017-2022

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Proje Değerlendirme Komisyon Üyesi, 2012- 2015

Ahi Evran Üniversitesi Bologna Süreci Paydaş Analizi Komisyon Üyesi, 11.02.2010- 2015

Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyon Üyesi, 2009, 2021

Vermiş olduğu dersler

Biyoistatistik

Bioinformatik

Fizyoterapide Araştırma Metodolojisi

İstatistik

Araştırma ve Deneme Metotları

İstatistik ve olasılığa giriş

Eğitim İstatistiği Veri Analizi

Uzmanlık alanı

Tekrar eden ölçümlü deneme desenleri

Bulanık mantık teorisi

Bulanık kümeleme

Bulanık regresyon

Path analizi

Yapısal eşitlik modelleri

Regresyon analizi

ROC curve

Ölçek geliştirme

Kamuoyu yoklamaları

Kullandığı istatistik yazılımları

SPSS

AMOS

LISREL

MINITAB

MATLAB

SAS

STATISTICA

G*POWER