Hakkımda

Vermiş olduğu dersler

Biyoistatistik

Bioinformatik

Fizyoterapide Araştırma Metodolojisi

İstatistik

Araştırma ve Deneme Metotları

İstatistik ve olasılığa giriş

Eğitim İstatistiği Veri Analizi

Uzmanlık alanı

Tekrar eden ölçümlü deneme desenleri

Bulanık mantık teorisi

Bulanık kümeleme

Bulanık regresyon

Path analizi

Yapısal eşitlik modelleri

Regresyon analizi

ROC curve

Ölçek geliştirme

Kamuoyu yoklamaları

Kullandığı istatistik yazılımları

SPSS

AMOS

LISREL

MINITAB

MATLAB

SAS

STATISTICA

G*POWER