Eğitimler

VERMİŞ OLDUĞU EĞİTİMLER

Temel Biyoistatistik eğitimi (AEÜ. Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Ekim 2020)

Temel Biyoistatistik Kursu

Temel Biyoistatistik eğitimi (AEÜ. Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Ekim 2018)

Bilgisayarlı istatistik eğitimi (AEÜ, Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri,  Mayıs 2010)

KATILMIŞ OLDUĞU EĞİTİMLER

İleri iyi klinik uygulamalar eğitimi

Temel iyi klinik uygulamalar eğitimi

Eğiticilerin Eğitimi

Springer Nature Yazar Çalıştayı